Prijavi se
Dostava proizvoda - BG Distillery

Dostava proizvoda

NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE


1. Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

2. Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.


3. Prodavac je u obavezi da izvrši Isporuku kupljene robe, a koju Prodavac ima na lageru, za prijem Porudžbenice najkasnije do 10h , kurirska služba preuzima robu istog dana i dostavlja je Kupcu na navedenu adresu sledećeg radnog dana. Ukoliko prijem Porudžbenice bude evidentiran posle 10h rok za dostavu robe Kupcu je dva dana . U slučaju da Isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene Isporuke robe (primera radi, troškove ležarine u magacinu Prodavca, isporuke na adresu Kupca, kurirske isporuke). Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavcu će služiti zapisnik u kome će se navesti dan i čas kada je Isporuka trebala da bude izvršena i konstataciju zašto nije izvršena. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

4. Dostavu robe vršimo na teritoriji Republike Srbije.

5. Za iznos Porudžbenice preko 20.000 rsd dostava je besplatna.

6. Za iznos Porudžbenice manji od 20.000 rsd dostava se naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe Bex. Na cenovnik kurirske službe ne možemo uticati, oni nisu deo naše firme i oni zadržavaju svoja prava pri proceni naplate troškova dostave, koji zavise od težine i od otkupa. Troškovi dostave za pakete od 0,5 do 2kg iznose +/-600,00 ; za pakete od 2 -do 5kg +/-800,00 rsd. Ove cene su bez uključenog otkupa.

7. Prilikom isporuke robe Prodavac je u obavezi da Kupcu dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju uz kupljene Proizvode. Kupac je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda.


8. Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni Proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.


9. Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa u kome mu je isporučen Proizvod, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

Loading